Om os

Vi er en gruppe irakiske unge som alle bor her i Danmark. Vores organisation er en selvstændig humanitær hjælpeorganisation, som befinder sig i København. Organisationen er offentligt registreret med:
CVR:30755308
DIHO har til formål at hjælpe ethvert menneske som har brug for hjælp, især de dårlig stillede i samfundet, såsom forældreløse, gadebørn, syge og handicappede over hele verden. Men på nuværende tidspunkt satser vi ekstremt på at række en hjælpende hånd til Irak. Et land som er destrueret af krige og tyranni, som har sat et stort præg af sår, lidelser og pinsler på landets befolkning. Efter det som medierne udsender, samt alle de undersøgelser som er foretaget omkring de dårlige levevilkår i Irak, så vi os nødsaget til at bidrage hjælp til irakerne. I de følgende afsnit, vil vi prøve at vise nogle af de skræmmende resultater fra en af de vigtigste undersøgelser, som er fortaget af det britiske Oxford, om irakernes tilstand. Volden i landet forårsagede 4 millioner mennesker til at forlade deres hjem. Halvdelen flygtede til udlandet.
Antallet af modtagere af mad-rationering er faldet til 60% fra 96% i år 2004. Dette hænger sammen med folk er flygtet til andre områder af landet og mad-rationer bliver tildelt lokalt.
70 % af irakere mangler rent drikkevand.
30 % af irakiske børn lider af dårlig ernæring.
Mere end 20 % af irakere har ikke råd til sanitær-artikler.
Ca. 15 % af irakere har ikke råd til regelmæssig ernæring.
92 % af de irakiske børn lider af indlæringsproblemer i skolen.
Læs mere om det britiske Oxfords foreningsrapport om Irak her på. oxfam

Undersøgelse af Unicef, som tilhører USA i Irak, viser, at antallet af de forældreløse børn i Irak er vurderet til at være 4-5 millioner, med et forsat stigende antal, som følge af militære handlinger og den ustabile fredstilstand. Disse børn risikerer ikke kun at miste deres eget liv under disse omstændigheder, men en stor del af dem får også svære psykiske problemer.
På grund af de forfærdelige undersøgelsesresultater, og det vi observere i nyhederne om irakernes særdeles frygtelige lidelser, blev vi motiveret til at hjælpe irakerne så hurtigt som muligt ved humanitært tilskyndelse. Disse folk er ikke kun vores søskende, men frem for alt vores medmennesker.
Deres lidelser tiltaler og fylder vores hjerter med sorg. Må Gud fjerne al sorg og terror fra Irak og irakerne hurtigst muligt.
Der må siges at teamet bag DIHO arbejder aldeles ulønnet. Vi byder hjertelig velkommen til alle der ønsker at bidrage til et humanitært og godgørende formål, og til dem som gerne vil være en del af vores organisation.